​​​

YÖK Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Desteği

YÖK AKADEMİK YABANCI DİL DESTEĞİ PROJESİ

Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Desteği

Günümüzde bilim insanlarının akademik konuşma ve sunum becerilerine ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu nedenle, ağırlıklı olarak konuşma ve sunum becerilerine odaklanılacak Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Desteği programı başlatılmaktadır. ​

Başkanlığımız koordinatörlüğünde program kapsamındaki eğitimler, İngilizcenin eğitim dili olarak kullanıldığı, farklı kurum ve yaş gruplarına yönelik akademik İngilizce eğitimi konusunda deneyim sahibi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından çevrimiçi olarak verilecektir. 

Programdan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından “Öncelikli Bilim Alanlarında Uzmanlaşan Üniversiteler" arasından belirlenen 19 devlet yükseköğretim kurumunda doktora derecesine sahip olan ve son 3 yıl içinde (Ağustos 2020 tarihinden itibaren) YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az yetmiş puan aldığını belgelendiren, doktor öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinden oluşan toplam 130 öğretim elemanı faydalanabilecektir.

Eğitimleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlayacak programın ilk aşamasında, başvuru şartlarını sağlayan adayların başvurularını, 15 Eylül 2023-29 Eylül 2023 tarihleri arasında https://dil.metu.edu.tr/kurslar/cevrim-ici/akademik-konusma-sunum-becerileri/ adresinden, Orta Doğu Teknik Üniversite'sine online olarak yapması gerekmektedir. Yapılan başvurular içinden kriterleri sağlayan adaylar YÖK Yürütme kurulunca belirlenecek ve Üniversitelerimize duyurulacaktır. Programa başvurular ve program kapsamındaki eğitimler hakkında ilerleyen tarihlerde bilgilendirme yapılacak olup adaylar dilkursu@metu.edu.tr adresi ile iletişime geçebilecektir.

Eğitimi alması uygun bulunan kursiyerlerin eğitimin gereklerini yerine getirmeleri ve eğitimden en üst derecede fayda alabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim süresince devam durumu, verilen sunum/yazma ödevlerinin yapılması gibi performans kriterleri dil öğretmenleri ile YÖK tarafından takip edilecektir.

Doktoralı Genç Araştırmacılar için Yabancı Dilde Akademik Konuşma ve Sunum Becerileri Desteği verilecek olan Öncelikli Bilim Alanlarında Uzmanlaşan Üniversiteler:

1Abdullah Gül Üniversitesi
2Akdeniz Üniversitesi
3Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
5Eskişehir Teknik Üniversitesi
6Galatasaray Üniversitesi
7Gaziantep Üniversitesi
8İstanbul Medeniyet Üniversitesi
9Karabük Üniversitesi
10Kocaeli Üniversitesi
11Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
12Ondokuz Mayıs Üniversitesi
13Pamukkale Üniversitesi
14Sakarya Üniversitesi
15Selçuk Üniversitesi
16Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
17Süleyman Demirel Üniversitesi
18Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
19Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

​​

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr