​​​

IBC ve COMEST Toplantıları

2-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Bangkok'da “Dünya Bilimsel Bilgi ve Teknoloji Etiği Komisyonu" (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology-COMEST) 11. olağan oturumu ile Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) 26. olağan oturumu düzenlenecek olup, oturuma ülkemizi gözlemci olarak katılmaya davet edilmektedir.

Söz konusu toplantılar Tayland hükümeti tarafından 5-6 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek “Bilim ve Teknoloji Etiği ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı" ile aynı dönemde gerçekleştirilecektir.

Toplantıların taslak gündemleri ile ilgili Konferansın programı ekte yer almakta olup, oturumlara ilişkin nihai program ile diğer belgelere http://www.unesco.org/bioethics internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Katılım öngörülen temsilcilerin belgelerde belirtilen adrese bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ek için lütfen tıklayınız​.

​İlgilenenlerin bilgisine sunulmaktadır.​​