​​​

Uluslararası Meslek İçi Eğitimler

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Leipzig Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 2020-2022 yılları arasında iki sefer beş aylık uluslararası meslek içi eğitim kursları düzenlenecektir.

Söz konusu kursların her biri dört değişen spor türünü/uzmanlık alanını ve yabancı dil kurslarını kapsayacaktır.

Kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgilere, başvuru formlarına ve iletişim bilgilerine http://itk.spowi.uni-leipzig.de/en/home/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Katılımcı olması halinde her bir kurs için doldurulmuş başvuru formları kursların başvuru sürelerinden önce doğrudan Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne aşağıda yer alan tarihler doğrultusunda iletilmesi beklenmektedir; 

2020-2021 Eğitim Süresi,

  1. Kurs 2020 yılına ait başvuru süreci tamamlanmıştır.
  2. Kurs 2020 - 20.02.2020
         ​

2021-2022 Eğitim Süresi,

  1. Kurs 2021 - 20.08.2020
  2. Kurs 2021 - 15.02.2021      

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr