​​​

ITU Connect2Recover (C2R) Araştırma Yarışması

Birleşmiş Milletler’in uzmanlık kuruluşlarından olan ve ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer alan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Connect2Recover (C2R) girişimi kapsamında, COVID-19 sonrası iyileşme sürecinde dijital katılımı hızlandıracak umut verici araştırma önerilerini belirlemek maksadıyla uluslararası nitelikte “Connect2Recover (C2R) Araştırma Yarışması” düzenlenecektir.

Connect2Recover (C2R) girişimi, ülkelerin afet zamanlarında dirençli olmaları ve ayakta kalabilmeleri için COVID-19 pandemisi ile mücadele deneyimlerini paylaşma ve COVID-19 sonrası normale dönüşe hazırlıklı olunmasını desteklemeye yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha iyi yararlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Söz konusu yarışmaya araştırmacılar, düşünce kuruluşları, akademi kurumları ve akademi kurumlarına bağlı çalışan bireysel uzmanlar başvurabilmektedir.

Yarışmanın amacı;

- Pandemi sonrası iyileşme sürecinde geniş bant ile daha iyi bir altyapı oluşturmak için dijital dayanıklılık ve dijital katılım üzerine araştırmaların arttırılması,

- Dijital katılım etrafında düşünce kuruluşları ve akademik kurumlardan oluşan küresel bir araştırma topluluğu oluşturulması,

- Geniş bant ile daha iyi bir altyapı oluşturmak için hedeflenen uygulamalara yönelik bilgi paylaşımının teşvik edilmesidir.

Araştırma tekliflerinin beklendiği yarışma ile ilgili detaylı bilgilere aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabilmektedir.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/connect-2-recover.aspx

Adaylar araştırma tekliflerini 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Connect2Recover@itu.int adresine göndermeleri gerekmektedir. Kazanan tekliflere, toplamda 15 ayrı araştırma ekibine olmak üzere 42.000 ABD Doları değerinde araştırma hibesi verilecektir. Kazananlar, araştırmaları için gerekli bilgi ve verileri toplamaları gayesiyle, hükümetler ve düzenleyici kurumlarla ilişki kurabilmeleri hususunda ITU’dan ilk desteği alacaklardır.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.​​​

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr