​​​​​​​​​​1.8. Avrupa Yükseköğretim Alanı 2020: Bologna Süreci Uygulama Raporu Türkiye Karnesi

2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu’na göre; yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısı bakımından Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda birinci sırada yer almaktadır. Raporda yükseköğretim sistemimizde yaşanan bu nicel genişlemeye paralel olarak ülkemizin Bologna sürecinde birçok alanda pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği ortaya konmuştur. Türk yükseköğretim sistemi 2020 yılında “Dış Kalite Güvencesi ile Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) Uygulanmasının İzlenmesi”, “Diploma Eki Uygulanma Düzeyi”, “Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanma Düzeyi”, “Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansına (EQAR) Kayıtlı Ajansların Sınır Ötesi Kalite Güvencesine Açıklık Düzeyi” ve “Akademik Hedefler İçin Otomatik Tanıma Düzeyi” başlıklı beş alanda 5 üzerinden 5 tam puan almıştır.

Ayrıca, Türkiye’nin “Dış Kalite Güvence Sistemi’nde Öğrenci Katılım Düzeyi” ve “Dış Kalite Güvencesinde Uluslararası Katılım Düzeyi” ile “Non-formal ve Informal Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlıklı alanlarında karne notu 5 üzerinden 4’dür. Rapora göre ülkemizin özellikle yetersiz grupların yükseköğretime erişimi, devamı ve hareketliliği, öğrencilere sağlanan kredi ve hibelerin taşınabilirliği ile dış kalite güvence sisteminin gelişimi alanlarında karne notu üye ülkeler ortalamasında ya da biraz altındadır. Bu alanlarda alınacak tedbirler ile önümüzdeki dönem Türkiye’nin notunun üye ülkelerin ortalamalarına çıkarılması hedeflenmektedir.

2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu’nda ki tespitler göstermektedir ki ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır.Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr