1.7. Bologna Süreci Uygulama Raporları

Bologna Süreci Uygulama Raporları; Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci’ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin gelişmesini veya gerilemesini gösteren, bu sürece dâhil bütün ülkelerin yükseköğretim karnesini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Ülkelerin yükseköğretim sistemlerine bütüncül olarak yaklaşan bir rapordur.Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr