​​​1.9. Bologna Uygulama Süreci Raporu Göstergeleri Bazında Yürütülen İyileştirme Çalışmaları​

2024 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu için Başkanlığımızca çalışmalar yürütülmekte olup 2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu’na göre karne notu üye ülkeler ortalamasında ya da biraz altında olan göstergelerin iyileştirilmesine yönelik gösterge bazında çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar şunlardır:

Gösterge 9: Yetersiz Düzeyde Temsil Edilen Grupların Yükseköğretime Erişimini Destekleyici Tedbirler

Gösterge 11: Yetersiz Temsil Edilen Gruplardan Öğrencilerin Hareketliliğini Destekleme

Gösterge 13: Yetersiz Düzeyde Temsil Edilen Grupların Yükseköğretimi Tamamlamasını ve Yükseköğretimde Kalmasını Destekleyici Tedbirler

Bu üç gösterge ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından “Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında Ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.​

İlgili yönetmeliğin 15. Maddesinde bu üç gösterge ile ilgili olarak uygulamada iyileşme sağlayacak aşağıdaki tedbirler yer almaktadır.

  • Yükseköğretim Kurulu okullaşma çağındaki dezavantajlı grupların yükseköğretime erişim, eğitim ve öğretimde yer alma hususlarında kapsayıcı ve sayısal hedefleri izlemeye yönelik her türlü tedbiri alır.
  • Yükseköğretim kurumları; dezavantajlı öğrenciler için yükseköğretime fiziksel ve eğitsel erişimde, eğitim ve öğretimin süreçleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmada, yükseköğretim kapsamında kalmada ve yükseköğretimi tamamlamada, yükseköğretimde var olan iç ve dış hareketlilikten yararlanmada her türlü destekleyici tedbirleri alır. Bu öğrenciler için eğitim ve öğretim süreçlerinde dezavantajları ve engel durumları dikkate alınarak izleme, değerlendirme ve raporlama yapılır.
  • Yükseköğretim kurumları öğrencilere verdiği mali destek ve burslandırmada dezavantajlı öğrencilere öncelik tanır.

Gösterge 12: Dış Kalite Güvence Sistemi’nin Gelişim Evresi

YÖKAK tarafından Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (EQAR)’ne akreditasyon süreci 2019 yılında değil 2020 yılında tamamladığı için ülkemizin ilgili alanda karne notu 5 üzerinden 4 olması gerekirken 2 olmuştur.​

Süreçle ilgili bilgiye ulaşmak için tıklayınız​.
Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr