​7.1. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Nedir?​

Avrupa Üniversiteler Birliği (European University​ Association-EUA), 49 Avrupa ülkesinde 800'den fazla üniversiteyi ve ulusal rektörlerin konferanslarını temsil etmektedir. EUA, Bologna Sürecinde ve yükseköğretim, araştırma ve yenilik konusundaki AB politikalarını etkilemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bir dizi diğer Avrupa ve uluslararası kuruluşla sürekli etkileşim yoluyla EUA, Avrupa üniversitelerinin sesinin duyulmasını sağlamaktadır.

EUA, çok çeşitli üniversiteleri içeren projelere, etkinliklere ve diğer karşılıklı öğrenme faaliyetlerine katılarak üyelerine en iyi uygulamaları paylaşmaları için bazı fırsatlar sunmaktadır. Birlik ayrıca üyelere yükseköğretim ve araştırmayı etkileyen Avrupa politikalarını ve girişimlerini şekillendirmek için fırsatlar sunmaktadır. Son 20 yılda EUA’nın üye ülkelere sunduğu fırsatlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin uyumlaştırılması çalışmaları,
 • Ortak diploma konusunda yürütülen çalışmalar,
 • Çalışma grupları ve komiteler oluşturularak eğitim ve öğretim, doktora eğitimi, açık bilim gibi konularda yürütülen çalışmalar.

EUA’nın Yükseköğretimde Odaklandığı Konu Başlıkları:

 • Araştırma ve Geliştirme
 • Eğitim ve öğretim
 • Kalite güvencesi,
 • Avrupa ve ulusal yükseköğrenim politikaları ve girişimleri,
 • Finansman,
 • Üniversite özerkliği,
 • Sürdürülebilir kalkınma,
 • Enerji sorunu,
 • Etik değerler
 • Açık Bilim, Açık Erişim vb.

EUA’nın yükseköğretimde gelecekte odaklanacağı tematik öncelikler ve çalışmalar:

 • Eğitim ve öğretimde dijitalleşme
 • Genç mezunların istihdamı (bu konuda yeni bir sistem geliştirilmesi planlanmaktadır)
 • Açık Erişim (AB genelinde bir açık erişim sistemi)


EUA resmi sitesine ulaşmak için tıklayınız.​Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr