​7.3. EUA'ya Üyelik

Üyelik

EUA, dört farklı üyelik kategorisi ve “bağlı kuruluş” statüsü imkânı sunmaktadır. EUA’ya üniversiteler, ulusal rektörler birlikleri (yükseköğretimden sorumlu kuruluş) veya yükseköğretim veya araştırmada aktif olan diğer kuruluşlar üyelik için başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, Avrupa Konseyi Avrupa Kültürel Sözleşmesini imzalayan ülkelerden birinde bulunmalıdır. "Bağlı kuruluş" statüsü, dünya çapında tüm kuruluşlara açıktır.

Bireysel Tam Üye

Bireysel tam üyeler, araştırma yapan, yükseköğretimde üç düzeyden (lisans, yüksek lisans ve doktora) ikisinde derece veren ve doğrudan kamu finansmanı alan veya beş yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarıdır. Bireysel tam üyeler, tüm EUA hizmetlerine ve konferanslarına erişim ve EUA Genel Kurulunda oy hakkına sahiptir ve seçimlerde belki görev alabilirler.

Türkiye’den 39 üniversite EUA’ya bireysel tam üyedir. Türkiye’deki üniversiteler EUA’ya üye olmak için YÖK’ten destek mektubu istemektedir.

Bireysel Ortak Üye

Bireysel ortak üyeler, yükseköğretimde birinci ve ikinci düzeyde derece veren, ancak bireysel tam üyeler için belirlenen araştırma kriterlerini karşılamayan yükseköğretim kurumlarıdır. Tüm üyelik hizmetlerine ve konferanslara erişim imkânları vardır; ancak EUA'nın Genel Kurulunda oy kullanma hakkına sahip değildirler veya seçimlerde görev alamazlar.

Türkiye’den 12 üniversite EUA’ya bireysel ortak üyedir. Türkiye’deki üniversiteler EUA’ya üye olmak için YÖK’ten destek mektubu istemektedir.

Kolektif Tam Üye

Ülkelerin üniversitelerini temsil eden yükseköğretimden sorumlu otoriteleri EUA’ya kolektif tam üyelik başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. EUA kapsamında kolektif tam üye sayısı 34’dür.

Bu kapsamda Türkiye’yi temsilen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) , EUA’ya Kolektif Tam Üye’dir. Kolektif tam üye olan kurumların temsilcileri genelde ilgili kurumun Başkanı, Başkan Vekili veya Yürütme Kurulu’ndan bir temsilci olabilmektedir.

Kolektif Ortak Üye

Yeterince geniş bir Avrupa temsili gösteren Avrupa üniversiteleri veya diğer yükseköğretim kurumları ağları, EUA’ya kolektif ortak üyelik için başvurabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarının ulusal birlikleri de ilgili ülkenin kolektif tam üyesi tarafından tavsiye edilirse başvuru hakkına sahiptir.

Bağlı Kuruluşlar

Yükseköğretimde Avrupa ile iş birliğine ilgi duyan Avrupalı veya diğer kuruluşlar “bağlı kuruluş” statüsü için EUA’ya başvuru yapabilirler. Bu durum EUA ile aynı hedeflere sahip kuruluşlara EUA'nın çalışmalarına dahil olma ve EUA'nın üyelik hizmetlerinden, bilgilerinden, konferanslarından ve projelerinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.

Üyelik İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

EUA, Avrupa Konseyi Avrupa Kültür Sözleşmesini imzalayan ülkelerdeki tüm üniversitelerden gelen başvuruları değerlendirir.

Başvuru için EUA kurumun kendi ülkesindeki kolektif tam üyenin bir üyesi olup olmadığı ve kurumun bireysel tam üyelik mi ya da bireysel ortak üyelik için mi başvuru yaptığı bilgisini ister. Bu bilgileri aldıktan sonra EUA, başvuru yapan kuruma başvuru formunu ve başvuru prosedürü hakkında daha fazla bilgi gönderir.

Başvuru yapan üniversiteler EUA’ya üye olmak için ülkelerindeki kolektif tam üye olan kurumun başkanından destek mektubu almalıdırlar. Eğer başvuru yapacak üniversitenin ülkesinde kolektif tam üye olan kurum yoksa başvuru yapacak üniversitenin üç farklı ülkeden EUA’ya tam üye olan kurumlardan destek mektubu almaları gerekir.

Başvurular önce üyelik komitesi tarafından incelenir ve ardından nihai karar için EUA Konseyi'ne iletilir.

Üyelik şartları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız​.


Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr