7.2. ​EUA Yönetim Yapısı​

Yönetim Kurulu

20 Nisan 2023 tarihinde Josep M. Garrell Gdańsk’de yapılan EUA Genel Kurulu tarafından EUA Başkanlığına seçilmiştir. Professor Garrell 1 Temmuz 2023 tarihinde mevcut Başkan Michael Murphy’ın görev süresi sona erdiğinde göreve başlayacaktır. EUA Başknının görev süresi dört yıl olup Birliğin politikasının hazırlanmasından ve uygulanmasından ve faaliyetlerinin planlanmasından sorumlu olan EUA Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Gdańsk’de yapılan EUA Genel Kurulu’nda aynı zamanda yeni yönetim kurulu üyeleri de seçilmiştir.

EUA Yönetim Kurulu

Josep M. Garrell, (eski Rektör), Ramon Llull Üniversitesi (İspanya) (Başkan)

Vincent Blondel, Rektör, Louvain Üniversitesi (Belçika)

Astrid Söderbergh Widding, Rektör, Stockholm Üniversitesi (İsveç)

Maurizio Tira, eski Rektör, Brescia Üniversitesi (İtalya)

Wim van de Donk, Rektör, Tilburg Üniversitesi (Hollanda)

Marcin Pałys, eski Rektör, Vaşova Üniversitesi (Polonya)

Paul Boyle, eski Rektör Yardımcısı, Swansea Üniversitesi (İngiltere)

Anne Lequy, Magdeburg-Stendal Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya)

Ivanka Popović, eski Rektör, Belgrad Üniversitesi (Sırbistan)

Konsey

EUA Konseyi, Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve ulusal rektör birliklerinin başkanları veya aday gösterilen temsilcilerinden oluşur. Konsey, EUA'nın önceliklerini tartışmak ve tanımlamak ve çeşitli politika pozisyonlarını ve beyanlarını onaylamak için yılda üç kez toplanır.

Sekretarya

EUA Sekreterliği Brüksel ve Cenevre'de bulunmaktadır. EUA Genel Sekreteri Amanda Crowfoot’tur. Sekretarya EUA faaliyetlerinin yürütülmesini ve uygulanmasına yönelik işlemlerden sorumludur.

Genel Kurul

EUA Genel Kurulu, tüm asil ve yedek üyelerden oluşur ve sadece asil üyelerin oy hakkı vardır. Genel Kurul yılda en az bir kez toplanır ve Birliğin stratejik hedeflerini belirler. Başkanı ve Yönetim Kurulunu da seçer.

EUA bünyesinde bulunan Çalışma Grupları ve Yönlendirme Komiteleri:

Öğrenme ve Öğretme Yönlendirme Komitesi;

EUA Doktora Eğitimi Konseyi Yönlendirme Komitesi;

Araştırma ve Yenilik Strateji Grubu;

Bilim/Açık Bilim Uzman Grubu;

EUA Yenilik Ekosistemleri Uzman Grubu;

Dijital Dönüşüm Yönlendirme Komitesi;

Dijital Dönüşüm Danışma Kurulu;

EUA Ukrayna Görev Gücü;

Yeşil Anlaşma Görev ve Bitiş Grubu.


Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr