6. ULUSLARARASI STANDART MESLEK SINIFLAMA SİSTEMİ (ISCO)

Meslek sınıflama sistemleri konusunda uluslararası düzeyde standartlaşmayı sağlamak için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda 1958 yılında Uluslararası Standart Meslek Sınıflama Sistemi (International Standard Classification of Occupations-ISCO) geliştirilerek kullanıma sunulmuştur. Belirli dönemlerde üye ülkelerin katkılarıyla güncelleme çalışmaları gerçekleştirilen bu sınıflama sisteminin son versiyonu 2008 yılında (ISCO-08) yürürlüğe girmiştir.

ISCO günümüzde dünya genelinde 100’e yakın ülke tarafından doğrudan veya dolaylı bir şekilde ulusal meslek sınıflama sistemlerinin oluşturulmasında kullanılmakta olup meslek verilerinin toplanması, derlenmesi ve yayınlanmasında kullanılan, ulusal meslek bilgilerinin uluslararası karşılaştırmasını mümkün kılma yönünde kullanışlı bir modeldir. Böyle bir standart ile ILO, uluslararası çalışma alanında daha standart ve ölçülebilir istatistik oluşturmayı amaçlamaktadır.

ISCO’nun Türkiye’de kullanımı ile ilgili çalışmalar TÜİK tarafından yapılmaktadır. ISCO’yu ülkemizde doğrudan kullanan diğer bir kurum İŞKUR’dur. İŞKUR tarafından işgücünün kayıt altına alınması ve izlenmesi ile işgücü piyasasındaki iş, meslek ve unvanlar hakkında kişi ve kurumlara bilgi sunmak amacıyla oluşturulan Türk Meslekler Sözlüğünün çerçeve yapısının oluşturulmasında da ISCO doğrudan esas alınmıştır. Yükseköğretimdeki mevcut programların ISCO-08 ile​​ uyum çalışmaları ilgili paydaşlarla birlikte devam etmektedir.

ISCO-08 dokümanı için tıklayınız.


Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr