​​​​​​​​​​​​​4. YÜKSEKÖĞRETİMDE DENKLİK VE TANIMA

Türkiye, Lizbon Tanıma Sözleşmesini 01/12/2004 tarihinde imzalamış ve Sözleşme 01/03/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin ulusal düzeyde uygulanmasındaki bu ilk adımdan sonra, Sözleşme ile ulusal mevzuat arasındaki uyuşmazlıkları kaldırmak amacıyla, Sözleşme ile uyumlu biçimde ilk olarak "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" hazırlanmış olup 26519 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 11/07/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir. Türkiye'nin Sözleşme'nin uygulanmasına yönelik Genel Sekreterlik kayıtlarına geçen bir çekincesi söz konusudur ki bu çekinceye göre, "Sözleşme'nin XI.7 No.lu maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kendisini Sözleşme'nin Madde IV ile taahhüt altına sokmamaktadır.

Daha sonra 30261 sayılı resmi gazetede “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma Ve Denklik Yönetmeliği” yayımlanarak 5/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretimde tanıma ve denklik faaliyetleri YÖK bünyesindeki Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği için tıklayınız.

YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı için tıklayınız.​


4.1. Lizbon Tanıma Sözleşmesi

4.2. Tanıma

4.3. Denklik

4.4. Diploma Eki

4.5. Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS)

4.6. ENIC-NARIC Türkiye – Tanıma Ofisi

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr