​4.4. Diploma Eki

Diploma Eki, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından kabul edilen standartlar çerçevesinde yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanmaktadır. Akademik yeterliliklerin tanınmasında bir yardımcı araç olarak tasarlanmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren, 11.03.2005 tarih ve 2005.2 sayılı YÖK Genel Kurulu Kararı çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarımız tarafından mezun öğrencilere diplomaları ile birlikte Diploma Eki verilmektedir.

Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın önemli bir şeffaflık aracı olan ve güncellenmiş bir versiyonu Lizbon Tanıma Sözleşmesi Komitesi tarafından 2007 yılında kabul edilen Diploma Eki; mezunların derecelerinin (diplomalarının) kendi ülkelerinde ve yurtdışında yükseköğretim kurumları, kamu otoriteleri ve işverenler tarafından anlaşılmasını ve tanınmasını kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’nin de dâhil olduğu Bologna Süreci katılımcı ülkeleri ve yükseköğretimden sorumlu Bakanları, Diploma Ekini tüm mezunlara otomatik, ücretsiz ve yaygın olarak konuşulan bir Avrupa dilinde vermeyi taahhüt etmektedir. Yükseköğrenim sırasında edinilen bilgi ve becerilerin anlaşılmasını kolaylaştıran bilgilerin yer aldığı Diploma Eki, Europass Dokümanları çerçevesine de dâhil edilmiştir ve güncellenmiş son hali 2018 yılında Paris'te gerçekleştirilen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar toplantısında onaylanmıştır.

Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarımızca verilmekte olan Diploma Eki ile ilgili Başkanlığımızca bir çalışma gerçekleştirilmiş ve bu çalışma neticesinde 6 Nisan 2022 tarihinde Başkanlığımızca Yürütme Kurulu Kararı (2022.14) alınmıştır: “Yükseköğretim kurumlarının tüm öğrenim düzeylerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezun olacak öğrencilere diplomalarına ek olarak içeriği güncellenmiş Diploma Eki'nin ücretsiz ve Avrupa Birliği dillerinden yaygın olarak kullanılan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde düzenlenmesine ve en geç 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren gerekli çalışmaların yapılarak yükseköğretim kurumları tarafından verilmesine karar verilmiştir.” Tüm yükseköğretim kurumlarımıza yukarıda belirtilen güncel karar çerçevesinde Diploma Eki çalışmalarını yürütmesi bildirilmiştir.

Diploma eki formatı için tıklayınız.
Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr