CONTACT

Address:  Council of Higher Education (CoHE)
               Department of International Relations
               B-7 Block, 5th Floor
               06539 Bilkent/Ankara
Phone:    00 90 312 298 79 33
Fax:        00 90 312 266 47 44
E-mail:   cohe@yok.gov.tr
Correspondence Address:   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
                                           Uluslararası İlişkiler Birimi
                                           B-7 Blok, 5. Kat
                                           06539 Bilkent / Ankara