​PROTOKOLLER

İşbirliği Protokolleri , tüm programlar ve tüm dereceler (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için Türk bir yükseköğretim kurumu ile yabancı bir yükseköğretim kurumu arasındaki imzalanabilir. Bu tür programlar, taraflar arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri ile her türlü bilimsel işbirliğine imkân sağlar. Protokolü gerçekleştirmek için yabancı yükseköğretim kurumunun öncelikle YÖK tarafından tanınması gerekmektedir. Bununla birlikte, imzalanacak protokollerin içeriği, yetkilerini aşan hükümler içermemek koşuluyla, yükseköğretim kurumlarının takdirindedir.

 
İşbirliği Protokolü İçin İzlenecek Yol Haritası

 
Ortak ya da Çift Diploma Programı Protokolleri , tüm dereceler (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için Türk bir yükseköğretim kurumu ile yabancı bir yükseköğretim kurumu arasındaki imzalanabilir. Protokolü gerçekleştirmek için yabancı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması zorunludur. Protokolün içeriği Yükseköğretim Kurulunun ortak programlara ilişkin kararları ile uyumlu bir şekilde hazırlanmalıdır. Programlar, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kataloğunda ya da web sitesinde duyurulur. Öğrenciler, protokolde belirtilen şartları yerine getirmelidir. Taraflar, protokole dayanarak kendi öğrenim ücretlerini belirleyebilirler ve öğrenciler ortak üniversitelerde belirli bir akademik süreç boyunca bulunmalıdır. Hâlihazırda tüm dünya genelinde bir Türk yükseköğretim kurumu ile yabancı bir yükseköğretim kurumu arasında 200 civarında ortak/çift diploma protokolü bulunmaktadır.

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr