​​​YÜKSEKÖĞRETİMDE TANIMA

"Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 3. maddesi j bendinde; " Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve programının, faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili makamları veya bu makamlarca yetkilendirilmiş kalite güvencesi ve akreditasyon kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından akademik derece vermeye yetkili bir kurum ve program olarak kabul edilmesi " olarak tanımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarını tanıma veya tanınmama haklı saklı olmakla birlikte aşağıdaki hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitim programının;

  • Öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması,
  • Akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da tanınması gerekmektedir.

Resmi belge almak için lütfen Okul Tanıma web adresini ziyaret ediniz.

​Ayrıntılı bilgi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığıile iletişime geçilebilir.


Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr