2008-2009 Dönemi (4. Dönem) Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi

Ülkemizde bu yıl dördüncü dönemi gerçekleştirilen "Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi", AB Komisyonu'nun "Hayat boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı" çağrısına karşılık olarak YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanarak AB Komisyonu'na sunulmaktadır. Projenin uygulanmasındaki finansal koordinasyon, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Önceki dönem proje faaliyetleri daha çok paydaşları bilgilendirme üzerine yoğunlaşmışken, 2008-2009 Projesinin temel amacı bilgilendirmeden ziyade üniversitelerde Bologna Süreci uygulamalarının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesidir. Proje kapsamında Üniversitelerimize öncelikli alanlardaki reformları uygulamaya koyma konusunda daha kapsamlı destek sağlanması, bu kapsamda Üniversitelerin uygulamada yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek üzere 12 bölgesel konferans, Üniversitelere saha ziyaretleri, ilgili kanu kurumları ile toplantılar, çalıştaylar ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi öngörülmektedir.

Ulusal Takımın Amacı: Belirli alanlarda bir uzman havuzu oluşturarak, ulusal ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda Bologna hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve Bologna hedeflerini tanıtmak.

Ulusal Takım aşağıdaki alanlarda, yükseköğretim kurumlarına danışmanlık yapacaktır:

- Kalite Güvencesi

- Üç aşamalı derece yapısı: müfredat reformu, Yükseköğretim alanında Ulusal ve Avrupa Yeterlikler Çerçeveleri

- Tanıma: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), Diploma Eki, Europass, Lizbon Tanıma Konvansiyonu)

 
2008-2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı

Prof. Dr. Miraç Akçay KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Süheyda Atalay EGE ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. İ.Naci Cangül ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. İlker Çarıkçı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yrd. Doç. Gonca B. Durgun BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Kerim Edinsel ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Nejat Erk ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Ramazan Gözen ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Zafer Gül MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Reşat Kasap GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Emin Köktaş DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Önder Kutlu SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Selda Önderoğlu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Lerzan Özkale İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Sultan Gürol

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Proje kapsamında yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılabimesini teminen Bologna Uzmanları tarafından şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Çukurova Üniversitesi Toplantısı

9-10 Ekim 2008

250 katılımcı

(31 Ağustos 2009)

Yeni Başlayanlar İçin
Uluslararasılaşma
Türkiye'de Erasmus tecrübesi
Projeler 2008
Güncel Bilgiler
Bologna Süreci'nin Türkiye'de uygulama projesi
AKTS-DE Başvuruları nasıl olmalı?

Sakarya Üniversitesi Toplantısı

7-8 Kasım 2008

230 katılımcı

​(16 Şubat 2009)

Yeterlilikler Uygulama Süreci Çalıştayı uygulaması Sonuçları Prof. ...
Yeterlilikler Uygulama Süreci Çalıştayı Kerim Edinsel Gonca Bayrakt...
Sakarya Üniversitesin'de Yeterlilikler ve Öğrenim Çıktılarına Dayal...
Akademik Tanınma Avrupa Kredi Transfer Sistemi
AKTS Temel Kavramlar Çalıştayı
Kalite Güvencesi ve Çalıştayları Sonuçları
Bologna Sürecinde Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları Çalıştayı Seld...
AKTS/DE ve Tanınma Çalıştayı - Hedeflenen Öğrenme

İTÜ İİBF Dekanları Toplantısı

9 Ocak 2009

106 katılımcı

ve

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürleri Toplantısı

10 Ocak 2009 

80 katılımcı

​(16 Şubat 2009)

Bologna Uzmanları 4. Dönem Ulusal Takım Projesi
Yeterlikler ve Kalite Güvence İlişkisi, Prof. Dr. Kerim EDİNSEL
Mühendislik Dekanları Konseyi, Prof. Dr. Hasan MANDAL
Yeterlikler ve Kalite Güvence İlişkisi, Prof. Dr. Kerim EDİNSEL
Yeterlikler, Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU
Tuning Projesinde İşletme Örneği

Hacettepe Üniversitesi Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Taslak Raporu Bilgilendirme Toplantısı

30 Ocak 2009

124 katılımcı

 

İlgili sunum için tıklayınız..

Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanları Toplantısı

27 Şubat 2009, Ankara

169 katılımcı

(03 Mart 2009)

Prof. Dr. Mehmet Durman-27.02.2009
Prof. Dr. Rahmi Aksungur-27.02.2009
Prof. Dr. Koray Boduroğlu-27.02.2009
Prof. Dr. Selda Önderoğlu-27.02.2009

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanları Toplantısı

10 Nisan 2009

175 katılımcı

​(16 Nisan 2009)

Yeterlikler ve Kalite Güvencesi
TYUYÇ Ara Rapor
Bologna Proje Tanıtımı

YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Koordinasyon Toplantısı

26 Mayıs 2009

12 katılımcı

(31 Ağustos 2009)

Yükseköğretim ve Bologna Süreci

MYK sunum

Proje Kapanış Toplantısı

16 Haziran 2009

312 katılımcı

(31 Ağustos 2009)

Öğrenci Gözüyle Bologna
10. yılında Bologna Süreci ve Türkiye
BEK ön bulgular
Faaliyetler
Sakarya Üniversitesi Uygulama

          

    Bu faaliyetler dışında, Bologna Uzmanları tarafından Bologna Süreci çerçevesinde yer alan konular hakkında rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere Afyon Kocatepe, Ahi Evran, Balıkesir, Bozok, Giresun, Sakarya, Karadeniz Teknik, Fatih, Tunceli ve Muş Üniversitesi ne yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiş, ayrıca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve sonraki faaliyetlerin planlanmasına yönelik olarak her ay eşgüdüm toplantıları düzenlenmiştir.

    Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr