​2009-2011 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi​

 • Bologna Uzmanları Ulusal Takım Projesi

2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilecek olan Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi (5. Dönem) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, yükseköğretim kurumlarında AKTS uygulamaları, önceki öğrenimin tanınması (Recognition of Prior Learning),istihdam edilebilirlik ve Bologna Süreci'nin yeni kurulan üniversitelerde uygulanması faaliyetlerine odaklanacaktır.

Son iki yılda üniversite sayımızdaki artış dolayısıyla Bologna Süreci'nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulama düzeyleri farklılık göstermektedir. Yeni kurulan üniversitelerin Bologna Süreci faaliyetlerine tam uyum sağlamalarında yardıma ihtiyaçları olacağı açıktır. Bu çerçevede, 2009-2011 projesi kapsamında çeşitli bölgesel seminerler, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek ve böylelikle yeni üniversitelerin sürece adaptasyonlarına ve ilgili faaliyetlere uyum sağlamalarına katkıda bulunulacaktır. Bu tür bölgesel faaliyetlerin, yeni kurulmuş olan üniversitelerimizin Bologna faaliyetlerini uygulamalarında gereken motivasyonu kazanmalarına ve geliştirmelerine faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bunun haricinde iş piyasası ve yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için bölgesel konferanslar şeklinde özel toplantılar gerçekleştirilerek ortak bir platform oluşturulacaktır.

Önceki dönem proje faaliyetleri kapsamında Bologna Süreci faaliyet ve amaçlarına yönelik önemli bir ilerleme kat edilmesine karşın, bazı alanlarda zayıf noktalarımız mevcuttur. Hayat boyu öğrenme, önceki öğrenimin tanınması ve istihdam edilebilirlik alanlarında eksikliklerin giderilmesini sağlamak için faaliyetler gerçekleştirilecektir.

2009-2011 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı (Alfabetik sıra soy isimlerine göredir.) 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Açıkgöz Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül Akçamete Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Miraç Akçay Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burak Arıkan Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Süheyda Atalay Ege Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Naci Cangül Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer Gül Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin Köktaş Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Mandal Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Selda Önderoğlu Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Lerzan Özkale İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nebahat Sarı Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Toprak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri Yavuz Atatürk Üniversitesi
Öğrenci Sultan Gürol Atılım Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi
 • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Konulu Çalıştaylar
Bologna Projesi kapsamında farklı fakültelere yönelik olarak Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) konulu çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylar sırasıyla şu tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

1. Ziraat, Su Ürünleri, Orman, Veteriner, İletişim, İlahiyat, Hukuk Fakülteleri Dekanlarına Yönelik UYÇ konulu Çalıştaylar 22-23 Ekim 2009, Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Toplantıya ait sunumlar için tıklayınız)
2. Eğitim ve Mimarlık Fakültelerine Yönelik UYÇ Konulu Çalıştaylar 22 Ocak 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Toplantıya ait sunumlar için tıklayınız)
3. Diş Hekimliği, Sağlık Bilimler ve Eczacılık Fakültelerine Yönelik UYÇ Konulu Çalıştaylar 12 Şubat 2010, Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Toplantıya ait sunumlar için tıklayınız)
 • BEK'ler için Ulusal Konferansı/Eğitim Seminerleri

Bologna Süreci'nin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için her bir yükseköğretim kurumunda Bologna Eşgüdüm Komisyonları (BEK) kurulmuştur. Bu komisyonlara yönelik olarak Bologna Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

4 Aralık 2009, İstanbul Üniversitesi (Rektör Yardımcıları-BEK Başkanları için) (Sunumlar için tıklayınız)
19 Mart 2010, Anadolu Üniversitesi (Rektör Yardımcıları-BEK Başkanları için) (Sunumlar için tıklayınız)

14 Mayıs 2010, Akdeniz Üniversitesi (Öğrenci Konseyi Başkanları için) (Sunumlar için tıklayınız)

25 Mayıs 2010, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (BEK Formunu dolduracak personel için)

18 Haziran 2010, Akdeniz Üniversitesi (Rektör ve Rektör Yardımcıları için) (Sunumlar için tıklayınız)

22 Ekim 2010, Sabancı Üniversitesi (Strateji Geliştirme Daire Başkanları ile İç Denetçiler için) (Sunumlar için tıklayınız)

26 Kasım 2010, İnönü Üniversitesi (Genel Sekreterler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanları için) (Sunumlar için tıklayınız)

10 Aralık 2010, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Rektör Yardımcıları-BEK Başkanları için) (Sunumlar için tıklayınız)
20 Mayıs 2011, Turgut Özal Üniversitesi (Rektör Yardımcıları ve BEK Başkanları için) (Sunumlar için tıklayınız)

  • Bölgesel Çalıştaylar

  Bologna Projesi kapsamında yeni kurulan yükseköğretim kurumları için bölgesel çalıştaylar düzenlenmiş ve bu çalıştaylarda iyi uygulama örnekleri paylaşılarak özellikle yeni kurulan yükseköğretim kurumlarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

  1. İç Anadolu Bölgesi için 2 Ekim 2009, Nevşehir Üniversitesi (Nevşehir) (Toplantıya sunumlar için tıklayınız)

  2. Akdeniz ve Ege Bölgeleri için 13 Kasım 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Toplantıya sunumlar için tıklayınız)
  3. Karadeniz Bölgesi için 16 Nisan 2010 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Toplantıya sunumlar için tıklayınız.) 
  4. Marmara Bölgesi için 28 Mayıs 2010, Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Toplantıya sunumlar için tıklayınız)

  5. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için 5 Kasım 2010, Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Toplantıya sunumlar için tıklayınız)

  • Yerinde Ziyaretler

  Gelen talepler doğrultusunda yükseköğretim kurumlarımızın BEK ve Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS)/Diploma Eki (DE) çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Bologna Uzmanları tarafından aşağıdaki yükseköğretim kurumlarına yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

  BEK çalışmaları için: AKTS/DE için:

  1 Ekim 2009, Ahi Evran, Aksaray, Erciyes, Nevşehir, Niğde Üniversiteleri

  12 Kasım 2009, Dumlupınar, Pamukkale Üniversiteleri

  15 Nisan 2010, Sinop, Ordu, Hitit, Amasya, Ondokuz Mayıs Üniversiteleri

  30 Haziran 2010, Bartın Üniversitesi, Mersin ve Pamukkale

  11 Ocak 2011, Kırıkkale Üniversitesi

  13 Ocak 2011, Akdeniz Üniversitesi

  24 Ocak 2011, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  12 Kasım 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi

  2 Aralık 2009, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

  7 Aralık 2009, İzmir Ekonomi Üniversitesi

  11 Aralık 2009, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

  14 Aralık 2009, Marmara Üniversitesi

  • AKTS Konulu Çalıştaylar

  Ulusal Ajans tarafından organize edilen Erasmus Toplantılarında, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sisteminin (AKTS) ve Diploma Eki (DE) uygulamalarının yükseköğretim kurumlarında daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla AKTS konulu çalıştaylara yer verilmiştir. Yükseköğretim Kurumlarını AKTS ve DE Etiketine başvurmak konusunda teşvik etme amacı taşıyan bu çalıştaylarda Bologna Uzmanları tarafından katılımcılarla iyi uygulama örneklerinin yanısıra başvurularda yapılan genel hatalar paylaşılmıştır.
  Bu toplantılara şu tarihlerde gerçekleştirilmiştir:
            5-6 Kasım 2009, Gaziantep Üniversitesi (Erasmus Güz toplantısı içinde)
            8-9 Nisan 2010, Ege ve Yaşar Üniversiteleri (Erasmus Bahar toplantısı içinde)
            4-5 Kasım 2010, Atatürk Üniversitesi (Erasmus Güz toplantısı içinde)

  • Öğrenciler İçin Bölgesel Çalıştaylar

  2009-2011 Bologna Sürecinin Türkiye'de Uygulanması Projesi kapsamında öğrencilere yönelik olarak yedi ayrı üniversitede bölgesel olarak Öğrenci Çalıştayları düzenlenmiştir.
  Bu kapsamda yapılan çalıştaylar aşağıda gösterilmektedir.
  25 Şubat 2011 Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay-Muğla Üniversitesi (Toplantı Programı)

  11 Mart 2011 Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Toplantı Programı)

                        Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay-Karadeniz Teknik Üniversitesi (Toplantı Programı)

                        Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay-Batman Üniversitesi (Toplantı Programı)

  25 Mart 2011  Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay-Uludağ Üniversitesi (Toplantı Programı)

                        Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay-Karabük Üniversitesi (Toplantı Programı)

                        Öğrencilere Yönelik Bölgesel Çalıştay-Ankara (Ulusal Ajans) (Toplantı Programı)

  13 Mayıs 2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi (ESU Temsilcisinin katılımıyla) (Toplantı programı ve ESU Temsilcisi Magnus Malnes'in sunumu için) Toplantıya ait sunumlara ulaşmak için tıklayın

   Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr