ENIC-NARIC​

Avrupa Bölgesi'ndeki yükseköğretime ilişkin diploma ve derecelerin tanınması için Avrupa Konseyi ile UNESCO tarafından 8-11 Nisan 1997 tarihinde Lizbon Tanıma Sözleşmesi oluşturulmuştur. Tam adı "Avrupa Bölgesi'nde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme" olan Lizbon Tanıma Sözleşmesi, Avrupa Bölgesi'nde bir başka ülkeden alınmış olan derece ve öğrenim sürelerinin tanınmasına ilişkin usulleri belirleyen ve hukuksal bağlayıcılığı olan bir belgedir. Türkiye, söz konusu sözleşmeyi 01/12/2004 tarihinde imzalamış ve 01/03/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdikten sonra, ülkemizdeki Denklik Yönetmeliği yeniden gözden geçirilmiş, Sözleşme ile ulusal mevzuat arasındaki uyuşmazlıkları kaldırmak amacıyla yeni "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" hazırlanmış ve yeni Yönetmelik Lizbon Tanıma Sözleşmesi'ne uyarlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik, 11 Mayıs 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik 2010 yılında yeniden düzenlenerek 6 Kasım 2010 Tarihli ve 27751 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. ENIC/NARIC Tanıma Ağları, Lizbon Tanıma Sözleşmesi metninde yer almaktadır.

1984 yılında Avrupa Komisyonu'nun öncülüğünde kurulan NARIC (National Academic Recognition Information Centers in the European Union- Avrupa Birliği'nde Ulusal Akademik Tanıma Merkezi), Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde, Avrupa Ekonomi Alanı (EEA) ülkelerinde ve Türkiye'de alınan diplomaların ve öğrenim sürelerinin akademik tanınmasının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

ENIC (European Network of Information Centers in the European Region-Avrupa Birliği Merkezleri Ağı) ise genel olarak yabancı diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması, yabancı ülkelerdeki eğitim sistemleri, yurtdışındaki eğitim fırsatları, burs ve kredi bilgileriyle birlikte hareketlilik ve denklik ile ilgili uygulama sorularına tavsiye gibi konularda bilgi sunmaktadır.

Türkiye ENIC/NARIC Merkezi, 2003 yılından itibaren YÖK bünyesinde yapılandırılmış ve ENIC/NARIC iletişim ağlarının bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. 19/07/2010 tarihine kadar YÖK Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi (Yeni adıyla Çok Taraflı İlişkiler Birimi) tarafından yürütülen Türkiye ENIC/NARIC Merkezi, bu tarihten itibaren YÖK Denklik Birimi ile bu kapsamdaki çalışmalarını belli bir görev paylaşımıyla ortaklaşa olarak yürütmeye başlamıştır.

ENIC/NARIC WebsitesiAvrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO'CEPES'in ortak girişimiyle yaratılmıştır. İlgili Merkezlere ve ülkelerin eğitim sistemlerine ilişkin bilgi yer almaktadır. Öncelikli amacı ENIC/NARIC ağına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda diğer ilgili kişi ve kuruluşların uluslararası akademik ve mesleki hareketlilik, yabancı diplomaların tanınması gibi konularda kolaylıkla bilgi edinebileceği bir sitedir. 

ENIC/NARIC hakkında detaylı bilgi için;   http://www.enic-naric.net/

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr