TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ​

  • TYYÇ Hakkında

          TYYÇ Genel

          TYYÇ Komisyon Üyeleri

           TYYÇ Çalışma Grupları

  • TYYÇ Yeterlilik Türleri (Profilleri)

1.Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş bilgi ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları
2.Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş uygulama ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları
3.Meslek yüksekokulları uygulama ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları
4.Bilgi ağırlıklı lisans programları
5.Uygulama ağırlıklı lisans programları
6.Bilgi ağırlıklı tezli veya tezsiz yükseklisans programları
7.Uygulama ağırlıklı tezli veya tezsiz yükseklisans programları
8.Doktora programları

  • TYYÇ Düzey Tanımları

          5. Düzey (Önlisans)

          6. Düzey (Lisans)

          7. Düzey (YL)

          8. Düzey (Doktora)

  • TYYÇ AKTS ve Ders Yükü
TYYÇ Düzeyleri için Toplam Kredi (AKTS) ve Öğrenci Çalışma Yükü Aralıkları* ​ ​ ​
TYYÇ DÜZEYLERİ SÜRE (Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ (Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)
8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4 180 - 240 4.500 - 5.400
6000 - 7.200
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 2 90 - 120 2.250 - 2.700
3.000 - 3.600
6. DÜZEY (LİSANS) 4 240 6.000 - 7.200
5. DÜZEY (ÖN LİSANS) 2 120 3.000 - 3.600

* Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr