TYYÇ ÇALIŞMA GRUPLARI​

TYYÇ ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet DURMAN (Başkan) Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Miraç AKÇAY Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Atabay DÜZENLİ Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan MANDAL Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer GÜL Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE İstanbul Teknik Ünivesitesi
Prof. Dr. Nuran ÖZYER Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi

 

TYYÇ MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mehmet DURMAN (Başkan) Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Miraç AKÇAY Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Atabay DÜZENLİ Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin KÖKTAŞ On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan MANDAL Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer GÜL Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE İstanbul Teknik Ünivesitesi
Prof. Dr. Nuran ÖZYER Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi

Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr