​​​​​​​​​1.1. Bologna Süreci Nedir?

1999 yılında Bologna Bildirgesi ile başlayan, günümüzde Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı tanımlayan 49 ülke tarafından uygulanan bir süreçtir. Avrupa Yükseköğretim Alanı, yükseköğretim alanında uluslararası bir iş birliğidir. Bologna Süreci’ne üye olan 49 ülke, ifade özgürlüğü, kurumlar için özerklik, bağımsız öğrenci birlikleri, akademik özgürlük, öğrencilerin ve akademik personelin serbest dolaşımı gibi ortak değerler temelinde yükseköğretim reformlarını uygulamayı kabul eder. Bu süreç ile Avrupa bölgesindeki ülkeler, kurumlar ve paydaşlar, yükseköğretim sistemlerini sürekli olarak daha uyumlu hale getirmekte ve kalite güvence mekanizmalarını güçlendirmektedir. Söz konusu ülkelerin amacı, akademik personel ve öğrenci hareketliliğini artırmak ve istihdam edilebilirliği kolaylaştırmaktır.

Ayrıntılı bilgi için http://www.ehea.info/ internet sayfasını inceleyiniz.
Telefon: 00 90 312 298 79 33 Fax: 00 90 312 266 47 44 E-posta: cohe@yok.gov.tr